EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Denetim Ve Ruhsat

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye hizmet binası dış zemininde Zabıta biriminin alt katında yer almaktadır.büronun giriş çıkışı belediye binası dışından sağlanmaktadır. toplam 40 m2'lik alandan oluşmuştur
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik'in yürürlüğe konulması 24,4,1930 tarihli ve 1593 sayılı 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı,10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı ,22/02/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı 14/07/2005 tarihli Kanunlara göre İşyeri açılış ruhsatları verilmektedir.

1.ADIM : 
İşyeri Açacak olan vatandaşlarımız işyerini tutmadan önce bu işyerinin tapu vede yapı kullanım izin belgesiyle (fotokopisi) birlikte birimimize müracaat ederek, işyerinin iş nevine göre uygun olup olmadığı önce evrak üzerinde bakılarak daha sonrada yerinde kontrolü yapılarak vatandaş bilgilendirilmektedir.

2.ADIM :
İşyeri Yerinde'de kontrolü yapıldıktan sonra vatandaş aşagıda belirtilen belgeleri birimden verilen formla birlikte alarak istenilen belgeleri getirmek durumundadır.

14.07.2005 Tarihinde kararlaştırılarak 08.08.2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni işyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği; işyeri tutulmadan önce dikkat edilecek hususlar,işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi esnasında karşılaşılabilecek sorunlar;

İşyeri açılacak olan işyerlerinin kiralanması aşamasında;

1-İşyerinin bulunduğu yapının yapı ruhsatı alınarak izinli yapılmış yapı olması ve kullanma izin belgesinin alınmış olması,

2-İşyeri açılacak mekan tapuda işyeri olarak gözükür ise,umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinden muaffakata gerek yoktur.Tapuda mesken olarak gözüküyor ise proje ve eklerine aykırı olmamak şartı ile tüm işyeri için kat maliklerinin %100'ünün muaffakatının alınması,

3-İşyeri, içkili istirahat ve eğlence yeri olarak açılacak ise,Belediyesince belirlenen"içkili yer bölgesi"içinde kalıp kalmadığı araştırılması,

4-İşyeri açılacak olan dükkanda ki şartların, işyerlerinde bulunması gereken ortak şartlara uyması. Ayrıca iş türüne göre taşıması gereken özel şartların taşıdığının tespit edilmesi,

5-Özellik arz eden iş kolları için,(sinema,tiyatro,otel,hamam,ekmek fırını v.b.) yapı kullanma izin belgelerinin özelliklerine göre alınmış olması,

6-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kolluk kuvvetlerince uygun görüşün verilebileceğinin araştırılması,

7-Konaklama tesisleri hariç umuma açık içkili ve istirahat yerlerinin okul gibi eğitim binalarına en az 100 metre mesafede olması,

8-İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği gereği,yapılacak işe göre yönetmelik gereği istenilen ve aranan şartlar konusunda belediyesinden açıklayıcı bilgi alınması.

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ İŞYERİ AÇABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

1-İşyeri açma formu (Belediye Ruhsat Biriminden)

2-İşyeri açacak sahsın;
a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) İkamet ilmühaberi 
c) Sabıka Kaydı 
d) Sağlık ocağından sağlık raporu
e) Sosyal güvenlik belgesi ( S.S.K.-Bağ kur-Emekli)
f) Açılacak işyerinin işlevine göre satış elemanı veya ustalık belgesi
g) 4 Adet fotoğraf

3-İşyeri açacak şahsın veya şirketin;

a) Vergi levhası
b) Oda kayıt ve sicil tasdik belgesinin ASLI

4-Açılacak işyerine ait belgeler;

a) İşyerinin tapu fotokopisi,
b) İşyerinin yapı kullanım izin belgesi fotokopisi
c) Kira sözleşmesi (kiralık ise)
d) İşyerini gösterir basit kroki,
e) İşyerinin yapı kullanım izin belgesinde mesken gözükmesi durumunda %100'ünden muafakatname alınacaktır.
f) İşyerinin yapı kullanım izin belgesinde umuma açık işyerlerinde İŞYERİ gözükse dahi %51'inden muafakatname alınacaktır.

5-Açılacak İşyeri Şirket adı altında ise;

a) Şirketin ana sözleşmesi,
b) İmza sirküleri
c) Şirket Kararı (Açılacak yer için şirket yönetim kurulu kararı)
d) Şirketin kuruluş ilanı,(Ticari Sicil Gazetesi)

6-Açılacak her işyerinin 100m2'sine 6 kg.lık yangın söndürme tüpü alınacak fatura fotokopisi dosyaya konulacak,mevcut ise bakımının yapıldığına dair belgenin fotokopisi.

MESUL MÜDÜR BELGESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Belediye Başkanlık Makamına yazılmış karşılıklı dielekçe.
2-Mesul Müdür olacak şahsın;
a) Nüfüs cüzdan fotokopisi,
b) İkamet İlmuhaberi,
c) Sabıka kaydı,
d) Sağlık ocağından sağlık raporu,
e) 4 adet vesikalık fotığraf.
f) İki adet dosya,
g) İşyerinin ruhsat fotokopisi.

NOT: İlçemiz...................sayılı yerde bulunan işyrinin şirketimiz adına.....adı altında..........olarak açılıp çalıştırılmasına,açılacak olan bu yere............. şahsın mesul müdür olarak atanmasına oy birliği ile kakar verilmiştir.

Başvuru Belgesi

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek