EN
KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Encümen Üyeleri

ÖZER KAYALI

Encümen Başkanı

ÖZER KAYALI

Encümen Başkanı
Mail Adresi :
Tel :
Öz Geçmiş

Özer Kayalı 1960 yılında Kuşadası'nda doğdu. Zahireci Mehmet olarak tanınan Mehmet İhsan Kayalı'nın oğludur. Yedi Eylül İlkokulu ve Kaya Aldoğan Lisesi'ndeki eğitiminden sonra ODTÜ- Makine Mühendisliği Bölümü'nü 1982 yılında bitirdi. Özer Kayalı, iş yaşamına 1984 yılında özel bir firmanın Cidde – Medine Mekanik Tesisat Şantiye Şefliği ve sonrasında Bölge Müdürlüğü görevi ile başladı. Kuşadası'ndaki iş yaşamına ise, 1987 yılında MET Mekanik Şirketi'nin ortağı ve genel müdürü olarak katıldı. Firma sahibi olarak ticaret yaşamını sürdürüyor. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler üstlenen Özer Kayalı, Kuşadası Makine Mühendisleri Odası Denetim Sorumlusu görevini üstlendi. 1989 yılında SHP'den Belediye Meclis Adaylığı ile siyasete adım attı. Özer Kayalı, 2004 ve 2009 Yerel seçimlerinde CHP Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eylül 2004- Temmuz 2005 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Saymanlığı yaptı. Temmuz 2005′ten Ocak 2008′e kadar CHP İlçe Sekreterliği görevini yerine getirdi. Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı'nda (KEGEV) 1990 yılında Mütevelli Heyeti Üyeliği'ne seçilen Kayalı; Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır. 2001 yılında başladığı Kuşadası Eğitim Hizmetleri A.Ş. "KEGEV Ü.Naci Akdoğan Koleji" yönetim kurulu üyeliğini halen sürdürmektedir. Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meclis üyelikleriyle Kuşadası ticaret yaşamındaki en önemli örgütlenmede 11 yıl görev yapmıştır. Özer Kayalı; evli, 2 çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

 
 
 
 

MUZAFFER ERYİĞİT

ÜYE

MUZAFFER ERYİĞİT

ÜYE
Mail Adresi : muzaffer.eryigit@kusadasi.bel.tr
Tel : 0 532 2446977
Öz Geçmiş

1962 YILINDA KUŞADASINDA DOĞDUM 1985 YILINDA O.D.T.Ü. MÜHENDİSLİK FAK.İNŞ.MÜH. BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDUM. SERACILIK VE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIYORUM. 1 ÇOCUK BABASIYIM.

LEVENT ÖĞREN

ÜYE

LEVENT ÖĞREN

ÜYE
Mail Adresi : leventogren@hotmail.com
Tel : 0 537 325 99 17
Öz Geçmiş

1959 Kuşadası doğumlu olup İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Ticaretle uğraşmakta. Ticaret Odası meclis üyeliği görevinde bulundu.

1987 yılında SHP’de ilk gençlik komitesi kurma görevinde bulunarak iki sene komite üyesi görevinden sonra ana kademede 5 yıl 3 ay yönetim kurulu üyeliği yaptı. CHP’de de 2 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. SHP ve CHP’de İl delegeliği ve Mahalle Delegeliği görevinde bulundu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi. Evli ve iki çocuk babası.

CENGİZ ERDENK

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

CENGİZ ERDENK

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Mail Adresi : cengiz.erdenk@kusadasi.bel.tr
Tel : (0256) 460 40 00 - 1210
Öz Geçmiş

 

 

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

A- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, aşağıdaki personel ile yürütülür.

a)Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü
b)Memurlar
c)Memur personel bulunmadığında, kadrolu işçiler tarafından görevlendirme suretiyle yaptırılır.

 

1- Görev, yetki, çalışma ve esasları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

1.Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak.
2.Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.
3.Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt evraklarını arşivlemek.
4.İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak.
5.Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.
6.Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.
8.Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek.

9-.Eğitim yardımlarını organize etmek.
10.Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. 
11.Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak.
12.İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.
13.Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.
14.Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.
15.Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek
16.Kültür Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek
17.İlçede bulunan öğrencilere ve gençlere eğitime destek amacıyla Kütüphane, internet salonu, satranç salonu, bilardo salonu ve benzeri eğitim ve kültür amaçlı hizmetleri sunmak.
19.Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
21.Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
22.Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek.
23.Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

24.İlçe halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.


2- Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ,
b)Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
c)Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.
d)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
e)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
f)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
g)Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,
h)Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak,
i)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek.
j)İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
k)Müdür, görev çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,
l)Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak

3- Memur ve İşçilerin Görevleri:

Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

PINAR ÜHELGE

MALİ HİZMETLER MÜD. V.

PINAR ÜHELGE

MALİ HİZMETLER MÜD. V.
Mali Hizmetler Müdürü
Mail Adresi :
Tel :
Öz Geçmiş

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

- Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetler için usulüne uygun olarak tahakkuk etmiş masrafların yürürlükteki yasalara uygun olarak ödeme işlemi yapmak.

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

- Belediye Bütçe ve Kesin Hesaplarını yasalara uygun olarak hazırlamak, Sayıştay Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa sunmak.

- Müdürlüğe intikal eden tahakkuk evraklarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyip, yasal işlemlerini tamamlayarak ödemeye hazır hale getirmek.

- Belediyemizce yasalara uygun olarak yapılan Asker, eğitim yardımı ve diğer sosyal yardım hizmetleri ile iş ve işlemleri yürütmek.

- Belediyemiz birimleri ile ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak.

- Kendi birimi ile ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak.

- Muhasebe esas ve yardımcı defterlerini günü gününe ve hatasız olarak hazırlamak.

- Son ödeme tarihli evrakların takibini yaparak gününde ödemesini yapmak.

- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 

Belediye Başkanlığına karşı Mali Hizmetler Müdürü birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eskilsiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

MEHMET ERTEN

YAPI KONTROL MÜD. V.

MEHMET ERTEN

YAPI KONTROL MÜD. V.
Yapı Kontrol Müdürü
Mail Adresi :
Tel : (0256) 460 40 00 - 1510
Öz Geçmiş

ZEKERİYA TÜNK

ÜYE

ZEKERİYA TÜNK

ÜYE
Mail Adresi : zekeriyatunk@hotmail.com
Tel : 0 555 4878753
Öz Geçmiş

1960 Batman doğumlu, devlet memuru bir babanın 10 çocuğundan biri. İlk ve orta öğrenimini Van’da, liseyi de Batman’da bitirdi.

1979 yılında geldiği Kuşadası’nda SODEP’in kurucuları arasında olup, gençlik komisyon başkanlığı yaptı. 4 yıl SHP ilçe yönetim kurulu ve sekreterliği yaptı. Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nde (TÜRKENT) yönetim ve denetim kurulu üyelikleri aynı zamanda Kuşadası Kooperatifler Birliği Genel Başkanlığı’nı 10 yıl boyunca yaparak  2240 dar gelirlinin konuk sahibi olmasını sağladı. Türkiye HABİTAT delegeliği ve bir çok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yöneticilik yaptı. Halen Kuşadası Amatör Spor Kulübü Başkanlığı yapıyor. Turizmde uzun yıllar otel işletmeciliği yaptı.

Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Eğitimi’ne katılarak sertifikamı aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler’de öğrenimime devam ediyor.

Evli, 2 erkek çocuk babası, yabancı dil olarak da fransızca ve ingilizce biliyor.

ÖZER KAYALI
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek