EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Mali Hizmetler Müdürlüğü

PINAR ÜHELGE

PINAR ÜHELGE

Mali Hizmetler Müdürü
E-Mail :
Tel/Phone :
Öz Geçmiş

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

- Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetler için usulüne uygun olarak tahakkuk etmiş masrafların yürürlükteki yasalara uygun olarak ödeme işlemi yapmak.

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

- Belediye Bütçe ve Kesin Hesaplarını yasalara uygun olarak hazırlamak, Sayıştay Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa sunmak.

- Müdürlüğe intikal eden tahakkuk evraklarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyip, yasal işlemlerini tamamlayarak ödemeye hazır hale getirmek.

- Belediyemizce yasalara uygun olarak yapılan Asker, eğitim yardımı ve diğer sosyal yardım hizmetleri ile iş ve işlemleri yürütmek.

- Belediyemiz birimleri ile ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak.

- Kendi birimi ile ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak.

- Muhasebe esas ve yardımcı defterlerini günü gününe ve hatasız olarak hazırlamak.

- Son ödeme tarihli evrakların takibini yaparak gününde ödemesini yapmak.

- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 

Belediye Başkanlığına karşı Mali Hizmetler Müdürü birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eskilsiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek