2022/6 SAYILI ATIK TOPLAYICILARI GENELGESİ KAPSAMINDA BAĞIMSIZ SIFIR ATIK TOPLAYICILARININ ÇALIŞMA USUL ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK