Davutlar Mahallesi 367 Ada 1 Parsel Doğusu İlan Askı Tutanağı