Nikah İşlemleri

Kuşadası Belediye Evlendirme Memurluğu Nikah İşlemleri


EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Dairemize  evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Kuşadası’nda  ikamet etmesi gerekir  veya adresleri başka bir ilde ise o ilin adrese kayıtlı  evlendirme Memurluğuna başvuru yaparak (her ikisi bir yerden) izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.
 
1- NÜFUS CÜZDANLARININ ASLI VE BİR  ADET FOTOKOPİ

Resimli (son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş), son medeni duruma dair bilgileri içeren, okunaklı T.C. kimlik belgesi. (Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz.) Yeni Kimlik başvurusu yapan kişiler  kimliklerin gelmesi uzun sürerse Nüfus müdürlüğünden alacağı  geçici belge ile işlem yapabilirler.
 
2- EVLENME YAŞI

18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Doldurmayan kişiler; a) 17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzalı izinleri ile b) 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği “evlenebilir kararı”  ile evlenme başvurusu yapabilir.
 
3- FOTOĞRAF

 Ön cepheden, son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğrafla başvurulur. (biometrik olmamalıdır.)
 
4- AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU
 Evlenme Dairemizde  alınacak olan sağlık Rapor formlarını , Aile Hekimliğine  gidip kan verdikten sonra  mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorundadır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporu kabul edilmeyecektir. Rapor devlet hastanesin alınmaz ama  alınacak olur  ise  mutlaka aile hekimi olan doktorun onayı ve kaşesi olmalıdır. Diğer bölümlerden alınan rapor kabul edilmeyecektir.

5- 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN EVLENMESİ

65 yaş üstü evlenecek olan vatandaşlarımızın Devlet hastanesinden  evlenebilir durumunu belirtir rapor getirmesi zorunludur.

5- EVLENME EHLİYET BELGESİ 

Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.
Açıklama: Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup, sistem arızaları durumunda evlenme ehliyet belgesi Nüfus Müdürlüğümüzden temin edilecektir. 

6- ÖZEL BELGELER  İDDET KARARI

Medeni durumu değişen kadınların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması. (Mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne işletilmesi ve Nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi alınması.)

7-YABANCI VATANDAŞLARIN ÜLKEMİZDE EVLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 


BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Bekarlık belgesi (Evlenme Ehliyet belgesi) : Başka bir ülke vatandaşı olan bekâr olduğuna dair ilgili makamlarca (KONSOLOSLUKLAR) tanzim edilmiş bekârlık belgesi ve yetkili kurumlarca yapılmış tercümesi. Konsolosluğu yoksa Ankara’da ki Büyükelçiliklerinden alınacak bekârlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak, ya da İstanbul da  (Belge aslı ile birlikte )
 
NOT : ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 

  1. PASAPORT ÇEVİRİSİ : Pasaportun Türkçe tercümelerini yaptırıp noterden tasdik ettirilecektir. Vizesi  dolmuş olan pasaportlar için  kesinlikle işlem yapılamaz. (Belge aslı ile birlikte)

8-VEKALETNAME: Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince; “Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.”
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (180 gün)

Başvurular; Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 08.30-12.30, 13.30-17.30, yaz sezonun yoğun olması nedeniyle Cuma günü  başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Nikah Memuru                     Nikah Memuru

Nimet KAHRAMAN              Taşkın Benli

 

Tel: Santral (belediye) 02564604000 Evlendirme dahili : 1072-1073-1074-1075

Comments are closed.

Close Search Window