Soğucak Mahallesi 152 Ada 1 Parsel ve 221 Ada 1, 2 ve 3 Parsel İlan Askı Tutanağı