Kuşadası Yat Limanı karşısındaki Akyar bölgesi adıyla bilinen Tabakhanelerden günümüze ancak 22 adet bina ulaşabilmiştir. Bu binalardaki dericilik Osmanlı deyimi ile debbağlık mesleği 1968 yılına kadar sürmüş ve daha sonra Kuşadası belediyesinin aldığı bir kararla Kirazlı yolu üzerine taşınmış ve  2000 l li yıllarda ortadan kaldırılıncaya kadar varlıklarını o bölgede sürdürmüşlerdir. Eski tabakhaneler diye adlandırılan bu bölgedeki eski deri atölyeleri uzun süre harap ve terkedilmiş bir  haşde bırakılmış ve daha sonra özel bir şirket tarafından satın alınarak restore edilmiş ve bugünkü  “ old town tanneries “ adıyla turizme kazandırılmıştır. Genellikle iki kat yığma taş ve tuğladan yapılan, ortasında tabaklama işleminde kullanılan bir havuz bulunan ve kareye yakın planlı bu binalar Kuşadasında dericilik mesleğine uzun yıllar hizmet etmiş ve şehrin ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Eski tabakhane bölgesi, hala sahip olduğu mütevazi tasarım özellikleri, özgün dolu-boş dengesi ve insan ölçeğine yakınlığı ile Kuşadası için önemli bir potansiyeldir. Aynı işlevi devam ettirmesi mümkün olmayan bu yapıların varlıklarını sürdürebilmeleri için yeniden işlevlendirilmelerine yönelik belgeleme, analiz ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Aslına uygun olarak restore edilen binalar Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescillenmiştir. DoubleTree by Hilton Kuşadası markası altında yeni bir otel yapısı ile yeniden  işlevlendirilen eski tabakhane binaları birleşerek özel bir sentez meydana getirmişlerdir. Gerek geçmişe saygılı özgün restorasyonu  ve gerekse elit hizmet sunumu yanında ticari fonksiyonları ile yerli ve yabancı konuklar tarafından kent merkezinde ziyaret edilecek çok özel bir nokta olarak tasarlanmıştır. Deri işleme ve deriden eşya yapımı, Anadolu coğrafyasının en eski zanaatlarındandır. Bu kişilere debbağ, tabak, karatabak veya sepici adları verilmekteydi. Zanaatın bu varsıl tarihî geçmişi içinde Kuşadası’nın yeri de son derece önemlidir. Anadolu dericilik geleneği Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt belleyen Türklerin deri işleme maharetiyle gelişimini sürdürmüştür. Eski Türk boylarında hakana ödenen vergi anlamına gelen “teri” ve “tirik” kelimeleri bile dericiliğin, Anadolu öncesi Türk toplumlarının ekonomik sistemlerinde nasıl bir rol oynadığını ortaya koyar. 1077 – 1307 yılları arasında Anadolu Selçuklu dönemi ise Türklerin ana yurtlarından taşıdıkları kültürle Anadolu’nun yerel kültür birikimlerinin ilginç bir sentezinin ortaya çıktığı dönemi temsil eder. Bu dönemde Doğu-Batı, Kuzey-Güney yollarının buluşma noktasındaki Sivas, Kayseri gibi eski kentler, transit kervan yollarının uğrağı olmanın bir özelliği olarak en çok saraciye ve kavafiye (ayakkabı) işlerine yönelen talebi karşılamıştır.

Ulaşım

Kuşadası’ndan Kareler

Kuşadası’ndan Kareler

WhatsApp Icon