Türkmen Mahallesi 443 Ada 1 Parsel ve 2248 Ada 1 Parsel İlan Askı Tutanağı