Kapat
Menü

ANAİA – KADIKALESİ

ANAİA – KADIKALESİ

 

 

Sisam Adası’nın karşısına düşen Carta bölgesindeki bu sahil kasabası bir ticaret merkezi olduğu kadar sığınmaya elverişli limanı nedeniyle korsan gemileri için bir barınak görevi de görüyordu. Anaia Atina-Sparta savaşları sırasında Atina’nın yandaşı olan Samos’tan sürgün edilenlerin, kaçanların, oradaki yönetime düşman olanların elinde bulunuyordu. Buradakiler, gerek Samos yöneticilerine gerek Atinalılara karşı, Spartalılara hizmet ediyordu. Kentin adı, Thukydides’de bu dönemin olayları nedeniyle anılıyor. 1304’de, Anea, bugünkü adıyla Kadıkalesi yakınlarındaki Nekropolis’i o tarihte bir Ceneviz kolonisini barındırmakla beraber, Bizanslıların yönetiminde idi. Anea şehrinde yaşayan Cenevizliler, Kemalpaşa (Nif) anlaşmasından sonra yerli Rumlarla birlikte, Venedik tüccar gemilerine karşı korsanca saldırılar düzenliyorlardı. Ania, Efes ve İzmir’den sonra 1317’de Türk egemenliğine geçmiştir.