İmar Durum Belgesi Başvuru Evrakları

30-09-2023 07:55

İmar Durum Belgesi Başvuru Evrakları

  • Aplikasyon krokisi (LIHKAP)
  • Harita plan örneği (Kadastro)
  • Tapu fotokopisi
  • Vekaletname (var ise)
  • Başvuru dilekçesi

Kuşadası’ndan Kareler

Kuşadası’ndan Kareler

WhatsApp Icon