Anıt Ağaçları

23-11-2023 17:31

Olea europae L. (Zeytin)
YAŞI: 1753
Doğal yayılış alanı Akdeniz Bölgesi olan bu ağaç türü, eski çağlardan beri meyvesi ve yağı için kültüre tabi tutulmaktadır. Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Gün
Marmara ile yer, yer Akdeniz iklimi görülen Karadeniz Bölgesinin bazı kesimlerinde de doğal yayılışı bulunmaktadır Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Oleaceae Familyasının Zeytin (Olea. L.) Cinsinin Avrupa Zeytini (Olea europ L.) türüdür.

Olea europae L. (Zeytin)
YAŞI: 1020
Doğal yayılış alanı Akdeniz Bölgesi olan bu ağaç türü, eski çağlardan beri meyvesi ve yağı için kültüre tabi tutulmaktadır. Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Güney Marmara ile yer, yer Akdeniz iklimi görülen Karadeniz Bölgesinin bazı kesimlerinde de doğal yayılışı bulunmaktadır. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Oleaceae Familyasının Zeytin (Olea. L.) Cinsinin Avrupa Zeytini (Olea europea, L.) türüdür.

Olea europae L. (Zeytin)YAŞI: 1045Doğal yayılış alanı Akdeniz Bölgesi olan bu ağaç türü, eski çağlardan beri meyvesi ve yağı için kültüre tabi tutulmaktadır. Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Güney Marmara ile yer, yer Akdeniz iklimi görülen Karadeniz Bölgesinin bazı kesimlerinde de yayılışı bulunmaktadır. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Oleaceae Familyasının Zeytin (Olea. L.) Cinsinin Avrupa Zeytini (Olea europea, L.) türüdür.

Olea europae L. (Zey4n)
YAŞI: 1194
Doğal yayılış alanı Akdeniz Bölgesi olan bu ağaç türü, eski çağlardan beri meyvesi ve yağı için kültüre tabi tutulmaktadır. Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Güney Marmara ile yer, yer Akdeniz iklimi görülen Karadeniz Bölgesi kesimlerinde de yayılışı bulunmaktadır.
Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Oleaceae Familyasının Zeytin (Olea. L.) Cinsinin Avrupa Zeytini (Olea europea, L.) türüdür.
 


 

Pistacia terebinthus (Menengiç) YAŞI: 826
Bu ağaç türünün yayılısşı, Kanarya Adaları’ndan başlayarak Doğu Akdeniz ve Anadolu’ya ulaşmaktadır. Ülkemizde Batı ve Güney Anadolu’daki makilik alanları içerisinde çalılıklar halinde yer almaktadır. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Anacardiaceae Familyasının Sakız Ağaçları (Pistacia, L.) Cinsinin Menengüç(Pistacia, terebinthus L.) türüdür.

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) YAŞI: 619
Bu ağaç türünün yayılışı, Kanarya Adaları’ndan başlayarak Doğu Akdeniz ve Anadolu’ya ulaşmaktadır. Ülkemizde Batı ve Güney Anadolu’daki makilik alanları içerisinde çalılıklar halinde yer almaktadır. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Anacardiaceae Familyasının Sakız Ağaçları (Pistacia, L.) Cinsinin Menengüç(Pistacia, terebinthus L.) türüdür.
 

Pistacia terebinthus (Menengiç)
YAŞI: 835
Bu ağaç türünün yayılışı, Kanarya Adaları’ndan başlayarak Doğu Akdeniz ve Anadolu’ya ulaşmaktadır. Ülkemizde Batı ve Güney Anadolu’daki makilik alanları içerisinde çalılıklar halinde yer almaktadır.
Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Anacardiaceae Familyasının Sakız Ağaçları(Pistacia, L.) Cinsinin Menengüç (Pistacia, terebinthus L.) türüdür.

Q.pubescens Willd.
(Tüylü meşe) YAŞI: 1411
Doğal yayılış alanı Anadolu, Kırım, Anadolu Güney, Orta ve Batı Avrupa’dır. Ülkemizde Trakya, Marmara ve Ege bölgeleri ile Karadeniz ve Akdeniz ardı ormanlarında doğal yayılışı bulunmaktadır. Stebe en çok yaklaşan meşe türüdür. 1700 m yüksekliklerde Karaçam, saçlı meşe (Quercus cerris sp.) ve laden (Cistus laurifolius Sp.) ile beraber yayılış göstermektedir.
 

Quercus cerris L. (Saçlı meşe) YAŞI: 895
Bu Ağaç Türünün Güney Avrupa ve Ülkemizde doğal yayılışı bulunmaktadır. Bu Meşe Türü, ülkemizde diğer türlerine oranla en fazla yayılış alanına sahiptir.
Bu nedenle bu meşe türüne “Türk Meşesi” adı da verilmektedir.
Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Fagaceae Familyasının Meşeler (Quercus L.) Cinsinin Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) türüdür.
 

Castanea sa0va Mill. (Anadolu Kestanesi) YAŞI: 669
Bu ağaç türü, Güney Avrupa, Türkiye ve Kavkasya’da doğal yayılış göstermektedir. Türkiye’de Kuzey Anadolu ve Marmara Bölgelerinde yayılışı bulunmaktadır. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde lokal olarak yer almakta ve 30 – 1500 m. Yüksenler arasında Kayın (Fagus , L.) ve Meşe (Quercus,L.) ve Ladin(Picea ,L.) türleri ile karışık olarak bulunmaktadır. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Fagaceae Familyasının Kestaneler (Castaneae, Mill.) Cinsinin Anadolu Kestanesi (castanneae saNva Mill.) türüdür.
 

Morus nigra L. (Karadut) YAŞI: 719
Bu ağaç türünün ana vatanı İran’dır. Buradan Asya ve Avrupa ülkelerine götürülmüştür.Ak Dut (Morus alba,L.)’a nazaran park ve bahçelerde daha az rastlanmaktadır.
Kara Dut (Morus nigra,L.) meyvesinin,taze yenmesi dışında , özellikle de şarapçılıkta rengin koyulaştırılması için kullanılmaktadır. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Moraceae Familyasının Dutlar (Morus,L.) Cinsinin Karadut (M. nigra, L.)türüdür.
 

Fraxinus angus0folia Vahl. (Dışbudak) YAŞI: 203
Güney-Doğu Avrupa, Türkiye ve İran’da doğal yayılışı bulunmaktadır. Ülkemizde bu Dişbudak türü, diğerlerine göre en geniş bir yayılış alanına sahip bulunmaktadır.
Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlular (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Oleaceae Familyasının Dişbudaklar (Fraxinus,L.)Cinsinin sivri meyveli Dişbudak (F. AngusNfolia Vahl.)türüdür.
 

Platanus acerifolia Wild. (Londra çınarı) YAŞI: 600
Yayılışı tam olarak bilinemeyen bu Çınar türü, yol kenarı ağacı olması yönünden idealdir. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Platanaceae Familyasının Çınarlar (Platanus,L.) adındaki tek Cinsinden Akçaağaç Yapraklı Çınar (Londra Çınarı) (Platanus acerifolia Willd.) türüdür.
 

YAŞI: 782
Güney – Doğu Avrupa, Türkiye ve Batı Asya’dan Himalaya’lara kadar doğal yayılış alanına sahiptir. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Platanaceae Familyasının Çınarlar (Platanus,L.) adındaki tek Cinsinden Doğu Çınarı (Platanus orientalis ,L.) türüdür.
 


Yaşı:699
Güney – Doğu Avrupa, Türkiye ve Batı Asya’dan Himalaya’lara kadar doğal yayılış alanına sahiptir. Orman Botaniği Bilimi’nin Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Bitkiler Aleminin Platanaceae Familyasının Çınarlar (Platanus,L.) adındaki tek Cinsinden Doğu Çınarı (Platanus orientalis ,L.) türüdür.

Kuşadası’ndan Kareler

Kuşadası’ndan Kareler

WhatsApp Icon