Davutlar Mahallesi, 1009, 1010 ve 1011 Adalar Muhtelif Parseller İlan Askı Tutanağı