Davutlar Mahallesi, 184 Ada 14 ve 15 Sayılı Parseller İlan Askı Tutanağı