Davutlar Mahallesi 425, 483 (Kısmen), 3437 (Kısmen), 766 Ada 5 Parsel, 850 Ada 4 (Kısmen), 5 (Kısmen), 6, 7, 8 (Kısmen), 9 (Kısmen) ve 10 (Kısmen) Parseller, 873 Ada 1 Parsel, 884 Ada 1 Parsel ve 885 Ada 1 ve 2 Sayılı Parsel İlan Askı Tutanağı