Davutlar Mahallesi 779 Ada 25 ve 26 Parsel Askıya Alma Tutanağı