Davutlar Mahallesi 792 Ada 2 (kısmen) Sayılı Parsel, 910 Ada 1 Sayılı Parsel ve Soğucak Mahallesi, 172 Ada 1, 2 (kısmen), 3 (kısmen), 4 (kısmen), 5 ve 6 Sayılı Parsel Askı Tutanağı