Denetim ve Ruhsat

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye hizmet binası dış zemininde Zabıta biriminin alt katında yer almaktadır.büronun giriş çıkışı belediye binası dışından sağlanmaktadır. toplam 40 m2’lik alandan oluşmuştur
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik’in yürürlüğe konulması 24,4,1930 tarihli ve 1593 sayılı 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı,10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı ,22/02/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı 14/07/2005 tarihli Kanunlara göre İşyeri açılış ruhsatları verilmektedir.

1.ADIM : 
İşyeri Açacak olan vatandaşlarımız işyerini tutmadan önce bu işyerinin tapu vede yapı kullanım izin belgesiyle (fotokopisi) birlikte birimimize müracaat ederek, işyerinin iş nevine göre uygun olup olmadığı önce evrak üzerinde bakılarak daha sonrada yerinde kontrolü yapılarak vatandaş bilgilendirilmektedir.

2.ADIM :
İşyeri Yerinde’de kontrolü yapıldıktan sonra vatandaş aşagıda belirtilen belgeleri birimden verilen formla birlikte alarak istenilen belgeleri getirmek durumundadır.

14.07.2005 Tarihinde kararlaştırılarak 08.08.2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni işyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği; işyeri tutulmadan önce dikkat edilecek hususlar,işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi esnasında karşılaşılabilecek sorunlar;

İşyeri açılacak olan işyerlerinin kiralanması aşamasında;

1-İşyerinin bulunduğu yapının yapı ruhsatı alınarak izinli yapılmış yapı olması ve kullanma izin belgesinin alınmış olması,

2-İşyeri açılacak mekan tapuda işyeri olarak gözükür ise,umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinden muaffakata gerek yoktur.Tapuda mesken olarak gözüküyor ise proje ve eklerine aykırı olmamak şartı ile tüm işyeri için kat maliklerinin %100’ünün muaffakatının alınması,

3-İşyeri, içkili istirahat ve eğlence yeri olarak açılacak ise,Belediyesince belirlenen”içkili yer bölgesi”içinde kalıp kalmadığı araştırılması,

4-İşyeri açılacak olan dükkanda ki şartların, işyerlerinde bulunması gereken ortak şartlara uyması. Ayrıca iş türüne göre taşıması gereken özel şartların taşıdığının tespit edilmesi,

5-Özellik arz eden iş kolları için,(sinema,tiyatro,otel,hamam,ekmek fırını v.b.) yapı kullanma izin belgelerinin özelliklerine göre alınmış olması,

6-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kolluk kuvvetlerince uygun görüşün verilebileceğinin araştırılması,

7-Konaklama tesisleri hariç umuma açık içkili ve istirahat yerlerinin okul gibi eğitim binalarına en az 100 metre mesafede olması,

8-İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği gereği,yapılacak işe göre yönetmelik gereği istenilen ve aranan şartlar konusunda belediyesinden açıklayıcı bilgi alınması.

Comments are closed.

Close Search Window