Güzelçamlı Mah. Muhtelif Ada ve Parseller İlan Askı Tutanağı