Güzelçamlı Mahallesi 326 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 ve 14 Parseller İlan Askı Tutanağı