Güzelçamlı Mahallesi 353 Ada 14, 16, 18 ve 19 Parseller İlan Askı Tutanağı