Güzelçamlı Mahallesi, 367 Ada 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26(kısmen), 27, 28, 29 ve 30 Sayılı Parseller, 392 Ada 19(kısmen), 24, 25, 26 ve 27 Sayılı Parseller, 542 Ada 2 ve 3 Sayılı Parseller, 705 Ada 1 Sayılı Parsel, 767 Ada 4, 5, 6, 7 ve 8(kısmen) Parsel İlan Askı Tutanağı