Güzelçamlı Mahallesi, 597 Ada 24 (kısmen), 25, 38, 39, 40, 41 ve 42 (kısmen) Sayılı Parseller, 727 Ada 8 (kısmen) ve 10 (kısmen) Sayılı Parsel Askı Tutanağı