IRAP Tüm Afetler Eylem Planı Kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin Sorumlu Olduğu Eylemler