Mesul Müdür Belgesi Almak İçin İstenilen Evraklar

Başvuru Belgesi

1-Belediye Başkanlık Makamına yazılmış karşılıklı dielekçe.
2-Mesul Müdür olacak şahsın;
a) Nüfüs cüzdan fotokopisi,
b) İkamet İlmuhaberi,
c) Sabıka kaydı,
d) Sağlık ocağından sağlık raporu,
e) 4 adet vesikalık fotığraf.
f) İki adet dosya,
g) İşyerinin ruhsat fotokopisi.

NOT: İlçemiz……………….sayılı yerde bulunan işyrinin şirketimiz adına…..adı altında……….olarak açılıp çalıştırılmasına,açılacak olan bu yere…………. şahsın mesul müdür olarak atanmasına oy birliği ile kakar verilmiştir.

Comments are closed.

Close Search Window