Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyeri Açma Ruhsatı İçin İstenilen Evraklar

Online Başvuru için Tıklayınız.

1-İşyeri açma formu (Belediye Ruhsat Biriminden)

2-İşyeri açacak sahsın;
a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) İkamet ilmühaberi 
c) Sabıka Kaydı 
d) Sağlık ocağından sağlık raporu
e) Sosyal güvenlik belgesi ( S.S.K.-Bağ kur-Emekli)
f) Açılacak işyerinin işlevine göre satış elemanı veya ustalık belgesi
g) 4 Adet fotoğraf

3-İşyeri açacak şahsın veya şirketin;

a) Vergi levhası
b) Oda kayıt ve sicil tasdik belgesinin ASLI

4-Açılacak işyerine ait belgeler;

a) İşyerinin tapu fotokopisi,
b) İşyerinin yapı kullanım izin belgesi fotokopisi
c) Kira sözleşmesi (kiralık ise)
d) İşyerini gösterir basit kroki,
e) İşyerinin yapı kullanım izin belgesinde mesken gözükmesi durumunda %100’ünden muafakatname alınacaktır.
f) İşyerinin yapı kullanım izin belgesinde umuma açık işyerlerinde İŞYERİ gözükse dahi %51’inden muafakatname alınacaktır.

5-Açılacak İşyeri Şirket adı altında ise;

a) Şirketin ana sözleşmesi,
b) İmza sirküleri
c) Şirket Kararı (Açılacak yer için şirket yönetim kurulu kararı)
d) Şirketin kuruluş ilanı,(Ticari Sicil Gazetesi)

6-Açılacak her işyerinin 100m2’sine 6 kg.lık yangın söndürme tüpü alınacak fatura fotokopisi dosyaya konulacak,mevcut ise bakımının yapıldığına dair belgenin fotokopisi.

Comments are closed.

Close Search Window