Soğucak Mahallesi 155 Ada 4 Parsel Askıya Alma Tutanağı