Türkmen Mah. 454 Ada 35 Parsel ve 2167 Ada 1 Parsel İlan Askı Tutanağı