Türkmen Mahallesi 126 Ada 21 Parsel İlan Askı Tutanağı