Türkmen Mahallesi 1689 Ada 4 Parsel ve 120 Ada 70 Parsel Askı Tutanağı