Türkmen Mahallesi 402 Ada 1 Parsel Askıya Alma Tutanağı