Türkmen Mahallesi 428 Ada 1 Parsel İlan Askı Tutanağı