Türkmen Mahallesi, 925 Ada 12 Parsele Askıya Alma Tutanağı