EN
KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
04.12.2018 TARİH VE 12 NOLU MECLİS GÜNDEMİ

                                         İLAN

 

             Kuşadası Belediye Başkanlığı’ndan;

 

             Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.12.2018  Salı günü Saat:16.00’da Erkan YÜCEL sahnesinde (Belediye Meclis Toplantı Salonunda) yapılacaktır.

 

        Belirtilen gün ve saatte Sayın Meclis Üyelerinin teşriflerini rica ederim.

 

GÜNDEM:

1-Müdürlüklerden Gelen Konuların Görüşülmesi Hk.

1.1-Etüd Proje Müdürlüğünün 27.11.2018 tarih ve E.230 sayılı "Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi  (TTGS/050)" Hk.

1.2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2018 tarih ve E.1360 sayılı "Memur Boş Kadro Değişikliği" Hk.

1.3-Özel Kalem Müdürlüğünün 27.11.2018 tarih ve E.1256 sayılı "Meclis Kararı Alınması" Hk. (Türkmen Mah. Marina mevkiinde yapılmakta olan parka "Sinaia Parkı" adı verilmesi)

1.4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2018 tarih ve E.5738 sayılı "Plan Değişikliği Talebi" Hk. (Davutlar Mahallesi 354 ada 7 nolu parsel)

2-Komisyonlara Havale Edilen Konuların Görüşülmesi Hk.

2.1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2018 tarih ve E.5175 sayılı "İdari İşlem Tesis Edilmesi" hk.(Türkmen Mahallesi 961 ada 3 parsel) İmar Komisyonu

2.2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.10.2018 tarih ve E.1349 sayılı "Tahsis" hk.(Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İkiçeşmelik Mahallesi 305 ada 17 parselde bulunan otogar içerisindeki Süleyman Demirel Bulvarı No:35/37 numarasında bulunan binanın amacı dışında kullanılmamak üzere 25 yılı geçmeyecek şekilde süresinin belirlenerek Kuşadası Kaymakamlığı'na tahsis edilmesi) Hukuk Komisyonu

2.3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.11.2018 tarih ve E.1360 sayılı  "S.G.K . prim borçlarına karşı teklif edilen taşınmazlar" Hk. (Plan Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu)

2.4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.11.2018 tarih ve E. 1367 sayılı "Taşınmaz satışı" Hk. (Hukuk Komisyonu-İmar Komisyonu)

2.5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve E.1119 sayılı "Süre Uzatımı" Hk. (Yapı Kayıt Belgesi alınan havuz, bekçi evi, v.b alanlarla ilgili kiralama talepleri 3 yıllık sürenin az olmasından dolayı sürenin uzatılması) (Hukuk Komisyonu)

3-Meclis Üyeleri Tarafından Verilecek Önergelerin Görüşülmesi Hk.

 

ÖZER KAYALI
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek