EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Sık Sorulan Sorular

İMAR DURUMU DÜZENLEMESİ NEDİR?

Yapının, imar parseli üzerinden yapılaşma şartlarını belli eden belgedir. 

BELEDİYE İLE İLGİLİ VERGİ BORÇ MİKTARLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

- Belediyeyi 0256 6141003 telefonunu arayarak emlak servisine veya muhasebeye bağlanarak öğrenebilirsiniz.

- www.kusadasi.bel.tr sitemizin e-belediye bölümünden sicil ve T.C kimlik numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

- Belediyede emlak bölümü veznelerine gelerek öğrenebilirsiniz.

BELEDİYE VEZNELERİ DIŞINDA NASIL ÖDEME YAPABİLİRİM?

 • Banka, e-Belediye, PTT Posta Çeki ile ödeme yapabilirsiniz.

EĞLENCE VERGİSİNİ NE ZAMAN, NEREYE ÖDEYEBİLİRİM?

 • Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle İl Özel İdareleri ve Köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir
 • Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir. 
 • Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili Belediyeye yatırılır. 

EMLAK BEYANI NASIL VEREBİLİRİM?

-Belediyede emlak bölümü veznelerine gelerek verebilirsiniz. Eğere şehir dışında iseniz evraklarınızı posta ya da kargo ile bir dilekçeyle göndererek verebilirsiniz.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN KLİNİK HİZMETİNDEN NASIL YARARLANABİLİRİM?

- 444 4 009 telefonunu arayarak, istek ve taleplerinizi buraya iletebilirsiniz. Sokak hayvanları oldukları yerden alınıp kısırlaştırılıp ve aşıları yapıldıktan sonra tekrar alındığı yere bırakılır. Hayvanın rahatsızlığı ile ilgili (kırık,çıkık) Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine sevkini sağlıyoruz.

GAYRİSIHHİ MÜESSESE KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER İÇİN GEREKEN BELGELER?

NOT: TAPU VE YAPI KULLANIM BELGESİ GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANI NE ZAMAN VEREBİLİRİM?

 • İlan veya reklamın yapılmaya başlandığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar beyannamelerinizi vererek vergilerinizi ödeyebilirsiniz.

İLAN VE REKLAM VERGİSİNİ NE ZAMAN ÖDEYEBİLİRİM?

 • İlan reklam vergisi ödemeleri 1 Ocak'ta başlayıp 31 Mayıs'ta sona ermektedir. 

İLK DEFA PAZARDA TEZGAH KURACAKLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

TAHSİS SAHİPLERİNDE ARANILACAK ŞARTLAR

 • Başvuru dilekçesi (Mali Mizmetler Müdürlüğü'nün Gelir Arttırıcı Çalışmalar (GAÇ) Bürosundan)
 • Sebze veya meyve ya da Belediyece izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
 • İlgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak.
 • Vergi Levhası fotokopisi.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 • İkametgah Belgesi.
 • Üç adet fotoğraf (son 6 ayda çektirilmiş)
 • Adli sicil kaydı belgesi.
 • Belediyeye verilmiş borcu yoktur belgesi

 

ÜRETİCİLERDEN İSTENECEK BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü GAÇ Bürosundan)
 • Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı olduğunu gösterir belge (Ziraat Odası kaydı geçerlidir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Adli sicil kaydı belgesi
 • Üç adet fotoğraf (son 6 ayda çektirilmiş)
 • Belediyece verilmiş borcu yoktur belgesi

İMAR DURUMU TANZİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1- Talep dilekçesi

2- Tapu

3- Çap Belgesi (Kadastro biriminden)

4- Parsel üzerinde bina varsa, son 6 ay içerisinde alınmış olan Lihkaptan Bina işli Aplikasyon Kroki Belgesi 

5- Varsa Vekalet

6- Şirket ise, Yetki Belgesi, İmza sirküleri

NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)-2 Gün 

İNŞAAT RUHSATINDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ, YAPI DENETİM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İNŞAAT RUHSATINDA YENİDEN VEYA YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİRME SÜRESİ NE KADARDIR?

Ruhsat aldığınız tarih itibari ile 5 yıl içerisinde tamamlanmayan inşaatlar ruhsatsız konuma düşer ve yeniden inşaat ruhsatı alınması gerekir. 

İŞGALİYE HARCI NEDİR NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

- Zabıtaya başvuru yapılır. Zabıtanın belirlediği tutar ile vezneye ödeme yapılır.  

KİMLER EĞLENCE VERGİSİNE TABİDİR?

 

 • Eğlence Vergisi Kanunun 21’nci maddesinde belirtilen ve Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
 • Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir
 • Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralara dahil.)
 • Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat.
 • Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışan her gün için, Kanunda belirtilen Taban ve Tavan aralığı da Belediye Meclisinin belirlediği tarife uygundur.

KİŞİYE AİT BİR GAYRİMENKULÜN KAMULAŞTIRILMASI NASIL YAPILIR?

-Kişiye ait gayrimenkuller, imar planında kamuya ayrılmış alanlardan  (park, yol, yeşil alan vb.) ve kamu yararı açısından öncelikli alanlardan olması halinde kamulaştırılabilir. 

NUMARATAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1- Tapu Fotokopisi

PLAN TADİLATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1- Gerekli Plan Raporu

2- Tapu

3- Çap

4- Röperli Kroki

5- İlgili Kamu- Kurum görüşmeleri

6- Plan ölçeğine göre 9 Adet Plan Paftası

7- Plancı Karnesi

8- Oda Vizesi

9- Mal sahibinin Muvafakati

10- İmar durumu

11- Üst ölçekli Plan Paftası

12- Onaylı hali hazır Pafta-hava fotoğrafı

13- Jeolojik Etüt Raporu

14- Aplikasyon Kroki belgesi

15- Meri İmar Planı 

NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)-12 Ay 

SIHHİ İŞ YERİ AÇMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

NOT: TAPU VE YAPI KULLANIM BELGESİ GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR

ŞÜPHELİ HAYVANLARLA İLGİLİ NE YAPILMAKTADIR?

6360 Sayılı Bütünşehir Yasası doğrultusunda sokak havyanları Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde bulunmaktadır. Şüpheli hayvanlarla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 4444009 numaralı telefondan ulaşılabilir.  

TADİLAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

TEVHİT, İFRAZ, ENCÜMEN İÇİN NELER GEREKLİDİR?

1- Tapu

2- Hisseli ise Hissedar Muvafakatı

3- Çap

4- Aplikasyon Krokisi (Röperli Kroki)

5- Tevhit- İfraz folyeleri

6- Kadastro Müdürlüğü'nün yazısı

7- Talep dilekçesi (Adres ve TC Kimlik no belirtilmiş)

    Encümen kararı işlemleri müdürlüğümüzce yapılacaktır. 

NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)-1 HAFTA 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

NOT: TAPU VE YAPI KULLANIM BELGESİ GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR

YENİ İNŞAAT YAPMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

YIKIM RUHSATI NASIL ALINIR?

YOL KOTU NASIL ALINIR VE GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1- Dilekçe

2- İmar durumu

3- Plankote (Serbest Harita Mühendisi)

4- Tapu

5- Çap (Kadastro Biriminden)

6- Aplikasyon Belgesi (LIHKAP)

NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)-2 HAFTA 

YOLDAN İHDAS NASIL YAPILMAKTADIR?

1- Dilekçe

2- İmar durumu

3- İstikamet

4- Tapu

5- Çap

6- Röperli Kroki

7- Folye

NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)-2 HAFTA 

HANGİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ VERİYORSUNUZ?

Sağlık hizmetlerimiz doktor, diş doktoru, hemşire ziyaretleri ile evde yapılabilecek tıbbi uygulamaları ve laboratuvar hizmetlerini kapsamaktadır. Hastaneye ambulans veya servis aracıyla ulaşım ve hastane işlemlerinde yardım desteğimiz vardır. Ayrıca aile desteği olmayan, yoksul ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza kişisel bakım, ev işleri, gündelik işlerde yardımcı olmaktayız. İhtiyaç sahibi hastalarımıza tıbbi malzeme ve cihaz desteği de sağlıyoruz.

YATAĞA BAĞIMLI HASTAMIN HASTANEYE ULAŞIMINI NASIL SAĞLAYABİLİRİM?

- Yatağa bağımlı hastalarımızın hastaneye ulaşımını ambulans hizmetimiz ile sağlıyoruz. Ancak randevu alarak program yapılması gerekmektedir.

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek