Davutlar Mahallesi, 1088 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 Parseller, 1089 Ada 1 Sayılı Parsel İlan Askı Tutanağı