Güzelçamlı Mahallesi 823 (kısmen), 2041 ve 2042 (kısmen) Parsel İlan Askı Tutanağı